Udgravning ved Borchsgård (MKH1279/80)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af en parkeringskælder. Udgravningen afdækkede bevarede kulturlag med høj bevaringsgrad for organisk materiale. Dateringen af kulturlagene dateres til middelalder - Renæssance. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.