Udgravning ved Bondemosevej


Graveske & rapport

Intro

Ved udgravningen af et centralt beliggende areal i Ullerslev By blev der undersøgt rester af 13 bygningstomter, hvoraf ni var velbevarede.

På baggrund af keramikfund og husenes konstruktion dateres bebyggelsen til tidlig og høj-middelalder.Husene er alle 1- og 2-skibede og varierer voldsomt i proportioner og konstruktion. Det er ikke muligt at udskille deciderede gårdsanlæg, men bebyggelsen må være i minimum to faser. Udover husene fandtes to middelalderlige brønde, fem mulige grubehuse og en eller to eksempler på fletværksindhegninger, der måske har været brugt til humledyrkning.