Udgravning ved Blegdamsgade 5


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen af det sydlige areal på matriklen, beliggende helt ned mod voldgraven ved Nyborg Slot, fandtes kun opfyldslag fra 1900-tallet.