Udgravning ved Blegdamsgade, Nyborg


Graveske & rapport

Intro

Undersøgelsen er placeret tæt op ad Nyborgs bedst bevarede voldanlæg og bastioner. I to traceer undersøgtes af ældste anlæg en rende til dræning forud for voldenes opførelse, en række gruber samt kulturlag muligvis af middelalderlig datering. Dertil iagttoges i øst et stort, kunstigt anlagt bassin,

Fra efterreformatorisk eller nyere tid undersøgtes opbygningen af bagterrænet bag bastionerne samt to brolægninger fra en vej igennem volden.