Udgravning ved Bjerggårdssvinget


Graveske & rapport

Intro

Efter prøvegravninger udvalgtes et mindre areal til fladeafdækning og arkæologiske undersøgelser. Herved fremkom to huskonstruktioner, et stort antal kogestensgruber og et grubekompleksområde.

Fund af keramik (X-formede hanke og let fortykkede og facetterede rande) kan dateres til førromersk jernalder/ældre romersk jernalder og udgør dateringsgrundlaget for pladsen. Lokaliteten placerer sig i den vestlige periferi til det store jernalderlige bebyggelseskompleks Seden Syd.