Udgravning ved Bjerggårdsløkken


Graveske & rapport

Intro

Ved undersøgelsen fremkom bebyggelsesspor i form af en til to brønde, 40 kogeeller kogestensgruber, 42 materiale- eller affaldsgruber og 27 stolpehuller. På baggrund af keramik fra enkelte af gruberne, dateres lokaliteten overordnet til yngre bronzealder eller ældre jernalder, ca. 1000 f.Kr - 500 e