Udgravning ved Bjerggårds Allé


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen og den efterfølgende udgravning blev der fundet resterne af to gårdanlæg hver bestående af et langhus og en økonomibygning. Gårdene dateres ved hjælp af keramik til ældre romersk jernalder. Denne udgravning har 3 rapporter.