Udgravning ved Bjergegård IV - Prøvegravning


Graveske & rapport

Intro

Som følge af byggemodning ved Seden blev der den 16. oktober 2006 foretaget en forundersøgelse ved Odense Bys Museer

. Forundersøgelsen ved Bjergegård IV frembragte spredte bebyggelsesspor i form af en brønd, enkelte kogegruber og gruber. Anlæggene dateres typologisk bredt til oldtid. Forundersøgelsen ved Bjergegård IV frembragte spredte bebyggelsesspori form af en brønd, enkelte kogegruber og gruber. Anlæggene dateres typologisk bredt til oldtid.