Udgravning ved Bjergegård IV


Graveske & rapport

Intro

Denne bygherrerapport omhandler resultaterne fra forundersøgelsen af et 1,3 ha stort område forud for byggemodning i Seden i den nordvestlige udkant af Odense.

Ved undersøgelsen fremkom bebyggelsesspor i form af 8 koge- eller kogestensgruber, 8 materiale- eller affaldsgruber, samt 40 stolpehuller. Langt hovedparten af stolpehullerne indgik i et hegnsforløb med grøfter, formodentlig fra 16-1700-tallet. På baggrund af kogegruberne og de øvrige gruber, dateres den forhistoriske aktivitet på lokaliteten til yngre bronzealder og jernalder ca. 1000 f.Kr - 500 e.Kr.