Udgravning ved Bjergegård II


Graveske & rapport

Intro

Denne bygherrerapport omhandler resultaterne fra forundersøgelsen af et 1,7 ha stort område forud for byggemodning i Seden i den nordvestlige udkant af Odense.

Ved undersøgelsen fremkom bebyggelsesspor i form af en brønd, koge- eller kogestensgruber, affaldsgruber, samt stolpehuller. På baggrund af keramik fra en af gruberne samt brøndtypen, dateres den forhistoriske aktivitet på lokaliteten dels til yngre bronzealder ca. 1000 f.Kr – 500 f.Kr. og muligvis også til ældre jernalder; 500 f.Kr. – 200 e.Kr.