Udgravning ved Bjergager


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse blev der afdækket spor efter bebyggelse i form af store grubekomplekser, spredtliggende gruber og kogegruber. Der fremkom kun enkelte stolpehuller, hvilket sandsynligvis skyldes omfattende dyrkning og et tyndt muldlag.