Udgravning ved Bispeparken V (HAM4574)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusudstykning. Udgravningen afdækkede 2 et-skibet økonomibygning fra en tidlig middelaldergård (1100-1200 e.Kr). Samt enkelte bopladslevn fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.