Udgravning ved Birkemosevej (MKH827)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus fra bronzealder, et aktivitetsområde med gruber indeholdende genstande fra bronzealder, førromersk og ældre romersk jernalder. Undersøgelsesår 2011.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.