Udgravning ved Birkelunden


Graveske & rapport

Intro

Forudersøgelsen resulterede i en del stolpehuller af nyere dato (moderne). Enkelte anlæg kunne dog tolkes som forhsitoriske, men de kunne dog ikke påvises at indgå i nogen form for konstruktion, dvs. hus eller hegn mv.