Udgravning ved Barmstedt Allé


Graveske_og_rapport_01

Intro

OBM 5848, Barmstedt Allé, 2013. Arkæologisk forundersøgelse forud for industribyggeri. Der fremkom ingen jordfaste fortidsminder ved forundersøgelsen. Af arkæolog Michael Borre Lundø og arkæolog Katrine Moberg Riis.