Udgravning ved Banggård (MKH1254)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen vejtracé. Udgravningen afdækkede bopladsspor i form af gruber, stolpehuller og bevaret kulturlag med fund. Fudnene kan med stor usikkerhed dateres til bronzealderen (1800-500 f.Kr.) Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.