Udgravning ved Bakkegården Øst (HAM4235)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusudstykning. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus fra yngre romersk jernalder (150-350 e.kr.). Undersøgelsesår 2009.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.