Udgravning ved Bønstrup (MKH1143)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning af industriområde. Udgravningen afdækkede et treskibet langhus fra ældre bronzealder (1800-900 f.Kr.), samt højryggede agre fra middelalderen, sandsynligvis anlagt i 11-1200-tallet Undersøgelsesår 2003.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.