Udgravning ved Bøgevej


Graveske & rapport

Intro

Der blev fundet enkelte gruber og stolpehuller der kan dateres til oldtid. Deres beliggenhed er meget spredt, og en egentlig bebyggelse lader det ikke til, at der har været på stedet.Eneste nærmere daterbare fund er et fragment af en sleben økse fra neolitikum.