Udgravning ved Bøgely (MKH1821)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udvidelsen af jernbanen mellem Vojens og Vamdrup. Udgravningen afdækkede murstensopbygget teglovn fra slutningen af 1700-tallet. Væggen i teglovnen var bevaret i en højde af 11-12 skifter. Undersøgelsesår 2013.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.