Udgravning ved Bøgegård Midt (HAM4742)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningens formål var at søge efter synlige spor af sogneskellet mellem Nybøl og Sottrup sogn. Sogneskellet viste sig som en bred grøft. Undersøgelsesår 2009.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.