Udgravning ved Bøgegård Øst I (HAM4732)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Udgravningen afdækkede en gård i to faser samt et enkeltliggende hus fra sen førromersk til ældre romersk jernalder (150 f.Kr. - 150 e.Kr.). Undersøgelsesår 2008.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.