Udgravning ved Bækkevej


Graveske & rapport

Intro

Forud for udstykning af et 20.000 m2 stort areal foretog Odense Bys Museer en forundersøgelse og udgravning af arealet, hvilket resulterede i syv treskibede huse, to staklader samt tre delvise hegnsforløb.

Især ét af langhusene skilte sig ud ved at være særdeles velbevaret, og der kunne udskilles en tydelig rumopdeling samt båseskillerum i den østlige del. En enkelt grube kunne dateres til yngre bronze- eller ældre jernalder og to til yngre romersk jernalder. Bebyggelsen dateres overvejende til begyndelsen af yngre romersk jernalder. Et af gårdsanlæggene kan dog være fra ældre romertid.