Udgravning ved Bækholm, Seden


Graveske_og_rapport_01

Intro

OBM 5820 Forundersøgelse i forbindelse med byggemodning af 4,2 ha. ved Bækholmen/Bullerupvej i Seden. Der fremkom 43 gruber (herunder 1 kogegrube), 59 stolpehuller. Arkæologisk Rapport nr. 368, 2012