Udgravning ved Asylgade


Graveske_og_rapport_01

Intro

Der blev medtaget to løsfund fra feltet; to potteskår, foden af en stjertpotte og et gråbrændt skår. De skal dateres til middelalderen eller efterreformatorisk tid.