Udgravning ved Arrild Svømmehal (HAM4527)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede to hustomter fra middelalder, en mindre gravhøj fra vikingetid og en ødelagt gravhøj fra bronzealderen, der overlejrede en jordfæstegrav fra bondestenalder. Undersøgelsesår 2006.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.