Udgravning ved Algade 67-69


Graveske & rapport

Intro

Forundersøgelserne viste en omfangsrig nedgravning af stor dybde (min. 2,20 m), der synes at være rester af en voldgrav. Samtidig registreredes en bageovn under græsplænen. Derudover var området forholdsvis fundtomt bortset fra nyere tids anlæg samt oprindelig muld.

Karakteren af den store nedgravning samt bageovnen søges nærmere bestemt ved en egentlig undersøgelse.