Udgravning ved Algade 35-37


Graveske_og_rapport_01

Intro

Der blev ved forundersøgelse erkendt kulturlag fra middelalder eller efterreformatorisk tid. Denne forundersøgelse gav ikke anledning til yderligere undersøgelse.