Udgravning ved Ahornvænget


Graveske & rapport

Intro

ved undersøgelsen blev der fundet et meget stort kogegrubefelt. Kogegrubefelterne skal generelt dateres til yngre bronzealder eller ældre jernalder. Feltet på Ahornvænget dateres til yngre bronzealder.