Udgravning ved Agerskov (HAM4501)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelsen af cykelsti mellem Agerskov og Neder Geestrup. Udgravningen afdækkede bla. en brønd fra ældre germansk jernalder (ca. 350 e.Kr.) samt spredtliggende stolpehuller. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.