Udgravning ved Østre Boulevard II


Graveske_og_rapport_01

Intro

OBM 8440, Østre Boulevard II. - Arkæologisk udgravning af en rundhøj fra ældre bronzealder, et muligt samtidigt vejforløb og et oldtidsdyrkningslag. Desuden et bopladsområde fra både ældre og yngre bronzealder. Arkæologisk Rapport nr. 349, 2011