Udgravning ved Østergade


Graveske & rapport

Intro

Der udgraves dele af en færist der sandsynligvis har fungeret som en indgang til kirkegården. Dette giver en mere præcis afgrænsning af kirkegårdsmurens forløb, da der med ret stor sikkerhed kan forventes en mur i forbindelse med færisten med en NS orientering.

Færisten har været i brug op til 1600 tallet, hvorefter den er blevet nedbrudt. Der udgraves og registres desuden i alt 17 jordfæstegrave på stykket mellem færisten ud for Tårngade nr. 12-14 og ned til brønden midt i Tårnstræde, et stræk på lidt mere end 10 meter. Gravene kan i de fleste tilfælde ikke dateres mere sikkert end fra 12- til 1600tallet Enkelte grave kan dateres til o.15-1600 tallet ud fra keramikken.