Udgravning ved Østergård Nord


Graveske & rapport

Intro

Ved prøvegravning af arealet forud for udvidelsen af Højby kirkegård fremkom enkelte gruber og kogegruber, samt resterne af et gammelt vådområde. Der fandtes intet daterbart materiale i anlæggene, hvorfor disse og dermed området ikke kan dateres nærmere.