Udgravning ved Østergård


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelse af 6,8 ha forud for byggemodning fremkom et dårligt bevaret treskibet hus, som er typologisk dateret til ældre jernalder, samt et antal samtidige affaldsgruber og to mulige brønde; der ud over fandtes et større antal recente anlæg.