Udgravning ved Ølstedgård


Graveske & rapport

Intro

Under udgravningen undersøgtes dele af et bopladsområde fra romersk jernalder. Der kunne erkendes syv konstruktioner heraf tre langhuse, det ene dog med en hvis usikkerhed, da den ene række af tagbærende stolper ligger uden for udgravningsfeltet.