Udgravning ved Ålesundparken etape II


Graveske_og_rapport_01

Intro

Ved forundersøgelse fremkom spredte kogegruber. Disses cirkulære og rundbundede form indikerer en datering til (yngre) bronzealder. Fra middelalder eller efterreformatorisk tid blev der afdækket spor efter en vej. Arkæologisk rapport 401, 2013.