Udgravning ved Ålesundparken


Graveske & rapport

Intro

Ved forundersøgelsen af arealet ved Ålesundparken forud for byggemodning blev der fundet genstande og anlæg fra nyere tid, 16-1700-tallet og yngre. Der blev ikke fundet sikre anlæg fra oldtiden, og området er præget af stærk nedpløjning.