Udgravning trykledning mellem Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse


Graveske & rapport

Intro

Arkæologisk forundersøgelse forud for anlæggelsen af en trykledning. Ved undersøgelsen blev påtruffet to bopladser fra jernalderen. Arkæologisk Rapport nr. 351, 2012. Af Arkæolog Michael Borre Lundø