Udgravning Stenløkkevej I-IV


Graveske_og_rapport_01

Intro

Stenløkkevej I-IV, Otterup. Arkæologisk rapport nr. 274, 2009. Arkæologiske forundersøgelser og efterfølgende udgravninger af bebyggelse. Af stud. mag Line Borre Christensen og Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard. J.nr.:OBM8532,OBM2580,OBM2588 og OBM8533