Udgravning Skrillinge Nord III


Graveske_og_rapport_01

Intro

OBM 2758, Skrillinge Nord III, etape 2 - Arkæologisk undersøgelse af grubekomplekser fra ældre jernalder og en hustomt fra jernalder forud for anlægsarbejde. Arkæologisk Rapport nr. 386 , 2012 Af Arkæolog Charlotte Kaastrup Kolmos