Udgravning Kelstrup Vest III


Graveske_og_rapport_01

Intro

OBM2843, Kelstrup Vest III, Vissenbjerg sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. - Større forundersøgelse i forbindelse med etableringen af et regnvands-bassin, Arkæologisk Rapport nr. 397, 2013 Af Arkæolog Maria Elisabeth Rasmussen