Udgravning Brobæklunden


Graveske_og_rapport_01

Intro

OBM 2894, Brobæklunden, Højby sogn. - Beretning for udgravning af bopladsområde fra ældre og yngre jernalder. Udført af Odense Bys Museer. Arkæologisk Rapport nr. 352, 2012 Af museumsinspektør Mikael Holdgaard Nielsen