Uden titel: af Søren Georg Jensen 1953


Søren Georg Jensen, Uden titel, 1953


Søren Georg Jensen, Uden titel, 1953

Intro

Søren Georg Jensen. (1917 - 1982) Uden titel, 1953

Søren Georg Jensen. (1917 - 1982)
Uden titel, 1953
Bemalet beton

Placering: Odense Universitet, Campusvej 55

Skænket af rådgivende arkitekter og ingeniører: Arkitektfirmaet Krohn & Hartvig Rasmussen, rådgivende ingeniørkontor Birch & Krogboe, de rådgivende ingeniørfirmaer Johs. Jørgensen og Mogens Balslev, landskabsarkitekt Jørgen Vesterholt


Søren Georg Jensen. (1917-1982)
Søren Georg Jensen blev som søn af Georg Jensen udlært som sølvsmed i 1936. Senere gik han på Kunstakademiet i København, hvor han var elev af Einar Utzon-Frank. Hans skulpturer blev i 1940’erne mere og mere kubistisk inspirerede. I 1947 tilsluttede han sig kunstnergruppen Linien II, inspireret af Linien I. Gruppen søgte en konkret form og var optaget af forholdet mellem billedkunsten og rummet. Hans skulpturer forholder sig ofte til det liggende overfor det opretstående, det horisontale overfor det vertikale. Han fik i 1960’erne og 1970’erne flere store udsmykningsopgaver.