Uden titel: af Gunnar Aagaard Andersen 1982


Gunnar Aagaard Andersen, Uden titel, 1982


Gunnar Aagaard Andersen, Uden titel, 1982


Gunnar Aagaard Andersen, Uden titel, 1982


Gunnar Aagaard Andersen, Uden titel, 1982


Gunnar Aagaard Andersen, Uden titel, 1982


Gunnar Aagaard Andersen, Uden titel, 1982

Intro

Gunnar Aagaard Andersen (1919 - 1982) Uden titel, 1982

Gunnar Aagaard Andersen (1919 - 1982)
Uden titel, 1982
Kobber

Placering: Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 9

Skulpturen er en del af en større udsmykning, der består af grå og hvide marmorfliser lagt ned i brolægningen omkring koncerthuset, og sat op på husets mure. Der er i alt ni fliser


Gunnar Aagaard Andersen. (1919-1982)
Gunnar Aagaard Andersen var uddannet fra Skolen for Kunsthåndværk og Kunstakademiet i København. Aagaard Andersen begyndte sin kunstneriske karriere som maler og grafiker. Under et længere ophold i Paris blev han medlem af den franske Groupe Espace, hvis idé var at samle arkitekter, billedhuggere, ingeniører og malere om fællesværker. Han fungerede som bindeled mellem Danmark og den franske kunstscene. I 1950’erne udførte han en række arkitektur- og designopgaver. Et træk der går igen i hans kunstneriske produktion er hans optagethed af materialets egenskaber og bestræbelsen på at skabe variation i gentagelsen af enkle, identiske former.