Uden titel: af Frede Troelsen 1987

Intro

Frede Troelsen. (1936-) Uden titel, 1987 men dog med årstal

Frede Troelsen. (1936-)
Uden titel, 1987
Sten

Placering: Hybenhaven

De to sten af granit viser, hvordan Frede Troelsen gennem gentagelsen af formelementer, forskelle i materialebehandling, tegn, der er åbne for fortolkning, og den rumlige spænding mellem skulpturens enkeltdele søger mod noget oprindeligt og eviggyldigt i både kunstens formsproglige univers og de menneskelige grundvilkår.

Skænket af Højstrups udsmykningsfond og Nykredit


Frede Troelsen. (1936-) Frede Troelsen er født i Års i Himmerland og er autodidakt kunstner. Han arbejder hovedsageligt med sten og træ, men er dog ikke begrænset til dette og arbejder også med tegning, collage og maleri. Han arbejder med en meget konkret fornemmelse for materialet og de udtryk, der skabes gennem kontrasten af forskellige grader af bearbejdelse. Udgangspunktet for hans kunstneriske virksomhed er det meningsgivende tegn, der trækker linjer tilbage til runer, kalligrafi og hieroglyffer. Tegnet er tæt forbundet med det kropslige, som kommer til udtryk ved tegn som hjerter og kors i sammenhæng med former, der ligner kønsorganer. Frede Troelsen arbejder med livets store spørgsmål som fødsel, liv og død og er i sit udtryk tæt beslægtet med abstrakt ekspressionisme.