Uden titel: af Erik Varming 1988

Intro

Erik Varming. (1942-) Uden titel, 1988 - var 80'erne generelt uden titel

Erik Varming. (1942-)
Uden titel, 1988
Granit

Placering: Munke Mose

Skænket af Munke Mølle Fondet i anledning af Odenses 1000-års jubilæum i 1988


Erik Varming. (1942-)
En panteistisk holdning bevæger sig som en rød tråd gennem Erik Varming kunst. Hans kunst tager fra første færd af afsæt i naturen og dens mangfoldige sanselighed. I begyndelsen af hans virke arbejdede han figurativt for derefter at blive mere og mere abstrakt, dog stadig med naturen som fikspunkt. De foretrukne materialer var indtil 1980’erne ler og bronze. Siden 80’erne har det været granit og marmor. Ligeledes er der sket et skift i motivvalget hvor at det i begyndelsen var naturens manifestation i figuren, det være sig menneske eller dyr, han afbildede er det nu det indre og processer, der optager ham.