Uden titel: af Erik Varming 1987
Intro

Erik Varming. (1942-) Uden titel, 1987 Figuren, der minder om et hjerte, fungerer som dynamisk fikspunkt for springvandet. Det er det der ”pumper” vandet op.

Erik Varming. (1942-)
Uden titel, 1987
Granit og bronze

Placering: Vestergade/Jernbanegade

Skulpturen er en vandkunst i blandede materialer på en sekskantet sokkel med en hane i hver side. På toppen af denne sokkel er en organisk figur sammensat af fire forskelligt farvet og bearbejdet granitsten forbundet til soklen med et rør. Figuren minder om et hjerte og fungerer som dynamisk fikspunkt for springvandet. Det er det der ”pumper” vandet op. Dynamikken i skulpturen øges i høj grad af kontrasten mellem skulpturens organiske former og bassinets strenge geometriske form og hårde glatte overflade.

Om skulpturen har Erik Varming selv udtalt:
"Hvad den skal forestille? Tja, den skal ikke symbolisere noget bestemt, men motivet har baggrund i en naturoplevelse jeg har haft. Nogle vil se ét i skulpturen, andre noget andet. I H. C. Andersens by må man jo gerne appellere til fantasien."
Skulpturen er skænket af Albani Fonden og blev afsløret d. 26. september 1987.


Erik Varming. (1942-)
En panteistisk holdning bevæger sig som en rød tråd gennem Erik Varming kunst. Hans kunst tager fra første færd af afsæt i naturen og dens mangfoldige sanselighed. I begyndelsen af hans virke arbejdede han figurativt for derefter at blive mere og mere abstrakt, dog stadig med naturen som fikspunkt. De foretrukne materialer var indtil 1980’erne ler og bronze. Siden 80’erne har det været granit og marmor. Ligeledes er der sket et skift i motivvalget hvor at det i begyndelsen var naturens manifestation i figuren, det være sig menneske eller dyr, han afbildede er det nu det indre og processer, der optager ham.