Uden titel: af Erik Christian Brandt 1986


Erik Brandt, Uden titel


Erik Brandt, Uden titel


Erik Brandt, Uden titel

Intro

Erik Christian Brandt. (1937-) Uden titel, 1986 De organiske elementer, bølgen, bjerget og frøet er her vist i en ekstrem grad af abstraktion.

Erik Christian Brandt. (1937-)
Uden titel, 1986
Vandkunst, granit

Placering: Dalum Landbrugsskole, Odensevej 45

Vandkunsten arbejder med en række organiske elementer, bølgen, bjerget og frøet. Disse er drevet i ud i en ekstrem grad af abstraktion, så det indtryk der gives er af en kunstnerisk undersøgelse af disses elementere former og funktioner. Bølgen på siden af karret bliver en gengivelse af de store vande. modsat denne sidder en klippe eller et bjerg, hvor vandet løber ned af siden henover nogle abstrakte frøformer og beskriver derved både vandets livgivende, nærende og måske ikke mindst befrugtende egenskaber.

Skænket af Albani Fonden i anledning af Dalum Landbrugsskoles 100-års jubilæum den 30. maj 1986.
Erik Christian Brandt. (1937-)

Erik Chr. Brandt er uddannet fra det fynske kunstakademi i årene 1953-60. Han har en landbrugsbaggrund og denne præger hans skulpturer, hvor at han arbejder med elementer fra landbruget i abstrakte former. Han arbejder ofte med bemalet stål og beton. Han arbejder ud fra grundlæggende landbrugselementer som fx hjulet, frøet og ploven. Disse genstande gennemgår i hans hænder en abstraktionsproces og antager ofte symbolske former. Naturen, både den vilde og den dyrkede, er afsæt for det meste af Erik Brandts kunst.