Ubberud Rytterskole, Ubberudvej 30


Ubberud Rytterskole


Sandstenstavlen findes inde på den nye del af Ubberud Skole

Intro

Rytterskolen i Ubberud blev opført i 1725 og fungerede som skole til den blev nedrevet i 1930, for at give plads til den ældste del af den nuværende Ubberud Skole.

Det var Frederik d. IV der lod rytterskolerne opføre. Undervisningen i kristen børnelærdom og læsning var gratis, medens forældrene skulle betale for undervisning i skrivning og regning. Formålet har helt klart være at styrke kristendommen.

Over indgangsdøren til skolen sad en sandstenstavle som nu befinder sig inde i den nuværende Ubberud skole for at skåne den mod vind og vejr.

Indskriften:

Halvtredsindstyve Aar, Gud har Du mig opholdet,
at Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet
thi yder jeg min tack, og breeder ud dit Navn,
og bygger skoler op, De Fattige til Gavn.
Gud lad dette Værck Din Naades Fylde kiende;
lad denne min Funfatz bestaa til Verdens Ende;
lad altid paa min Stool 'en findes af min Ætt
som meener DIG MIN GUD, og DISSE SKOLER Rætt.


Rasmus Lind ? - 1640
Morten ? ? - 1647
Peder Syhr 1726 - 1729
Hans Fischer 1729 - 1743
Jøregen Mathiasen Fibiger 1743 - 1747
Hans Pedersen Næraae 1747 - 1765
Adam Diderik Holbjerg 1766 - ?
Anders Jørgensen Brobye 1768 - 1779
Vilhelm Frederik Heggelund 1780 - ?
Hans Jørgen Köhler 1782 - 1799
Peder Nielsen 1800 - 1829
Niels Nielsen 1824 - 1854 Medhjælp for faderen 1824 - 29
Hans Hansen Berg 1854 - 1875
Jørgen Larsen 1875 - 1906
Marius Th. Petersen 1901 - ? Hjælpelærer
Jørgen Peter Petersen 1903 - 190?
Axel Andersen 1906 - 1912 Førstelærer
Birthe Hansen 1901 - 1909 Forskolelærerinde Ubberud og Spedsbjerg
Sefride H. Sørensen 1909 - 1911 Forskolelærerinde Ubberud og Spedsbjerg
Grethe Marie Jørgensen 1911 - 1915 Forskolelærerinde Ubberud og Spedsbjerg
Fritz Petersen 1912 - 1942 Førstelærer
Sofie Jensen 1915 - ? Forskolelærerinde Ubberud og Spedsbjerg
Marie Flint 1917 - ? Forskolelærerinde Ubberud og Spedsbjerg
Thyra Jarl ca. 1925 - Forskolelærerinde Ubberud og Spedsbjerg