Ubberud Alderdomshjem


Ubberud Alderdomshjem

Intro

Ubberud Alderdomshjem, Middelfartvej 577, 5491 Blommenslyst Ubberud kommune fik en arv i midten af 1940erne til opførelse af et alderdomshjem. Hvorfor stod hjemmet først stod klar til indvielse i 1953? Der var uenighed om hvor hjemmet skulle ligge.

Ubberud Alderdoms hjem blev overtaget af privat firma i 2005, og nu anvendt som bolig for østeruropæsiske gæstearbejdere. Firmaet lukkede i 2010 og hjemmet står nu tomt.


Ubberud Alderdomshjem blev bygget bl a. for arv i 1946 efter gdr. Lars Peter Larsen og søster,
Tornmarksvej 30, 5491 Blommenslyst. Plejehjemmet stod af ukendte årsager først klar til brug 1/3 1953 og fungerede med små ombygninger til 31/12 2003

I begyndelsen fungerede hjemmet for borgere med brug for tryghed og omsorg, men som i høj grad kunne tage vare på sig selv. De hjalp til i hus og have.

De første år blev hjemmet ledet af en ufaglært frk. Hansen. Kravene steg og man ansatte omkring 1965 sygehjælper Tove Thorup til 1993, hvor der skete en større omlægning og rotation i kommunens ældrepleje og lederen blev flyttet. Sygeplejerske Anne Thaulow tog over til lukningen januar 2004 da det ny plejehjem i Ejlstrup blev taget i brug.